Understödsavgiften är 15 euro för ett barn och 20 euro för två barn. Men alla bidrar enligt egen förmåga och lust!

Summa: 15 eller 20 euro

Mottagare: Elka Föräldraförening r.f.

Kontonr: Nordea FI67 2080 1800 0188 11

Meddelande: Barnets/barnens namn

 

MobilePay: kortnummer 93876 (Elka Föräldraförening r.f.)

 

Understödet används i år bl.a.till följande: 

För barnen arrangerar vi bl.a konsert med Raka Bananer samt teater gruppvis. Alla barn kommer också att få en egen vattenflaska och ett sittunderlag med Elkas logo på. Så fort det blir möjligt kommer vi att arrangera gemensamt program för familjerna och föräldrarna.