Föräldraföreningens WhatsApp:

 

 

Föräldraföreningens Facebook:

https://www.facebook.com/groups/218387548236591

 

Daghemmets Instagram:

https://www.instagram.com/pk.elka/