Daghemmet Elkas föräldraförening finns till för att förgylla barnens dagar på Elka så de skall vara så fungerande och trevliga som möjligt, samt för att skapa en gemenskap mellan familjerna med barn på Elka. Föräldraföreningen finansierar sin verksamhet genom stipendier, frivilliga understödsavgifter samt olika vinstbringande evenemang.